SPA Relaks

Zajęcia relaksacyjne Poczuj smak życia. Przez serce do …

 

Intensywne tempo życia, dynamika zmian oraz różnorodność wyzwań, jakich doświadcza współczesny człowiek, sprzyjają lękom, napięciom i stresom. Odkładają się one w ciele i oddziałują na stan umysłu, a w konsekwencji przekładają się na jakość naszego życia i zdrowia.

 

Zajęcia relaksacyjne są odpowiedzią na potrzebę zrównoważenia tych czynników, potrzebę zniwelowania ich skutków i zapobiegania im. Wychodzą w kierunku prostej potrzeby odpoczynku, wyciszenia i regeneracji sił witalnych. Są to naturalne potrzeby ludzkiego ciała, samoistnie dążącego do stanu równowagi i naturalnej regulacji zachodzących w nim procesów. Na ile jednak potrafimy słuchać tego, co nam mówi nasze ciało?

 

Zajęcia relaksacyjne bazują na symetrycznym ustawieniu ciała / dążeniu do jego symetrycznego ustawienia i bezruchu, spoczynku. Jest tu miejsce na oddech i odczuwanie tego, co nam mówi ciało. Uczymy się świadomie oddychać i świadomie rozpoznawać, co nam mówi nasze ciało w ciszy.

 

Praktykowanie relaksacji przynosi wielowymiarowe efekty dla Ciała, Umysłu i Ducha:

 

 • Prowadzi do równowagi psychofizycznej dzięki wyciszeniu umysłu i rozluźnieniu ciała
 • Daje efekt regeneracji sił witalnych, zwiększenie motywacji i koncentracji
 • Skierowanie uwagi do wnętrza ciała pogłębia świadomość ciała i zachodzących w nim procesów, co prowadzi do akceptacji tego, co niesie życie i samoakceptacji
 • Połączenie odczuwania ciała ze świadomym oddechem daje efekt wyciszenia emocji, a w konsekwencji przynosi poczucie wewnętrznego spokoju i harmonii
 • Rozwija intuicję i odwagę, aby żyć zgodnie z jej głosem
 • Wyzwala naturalną radość
 • Uczy wytrwałości i cierpliwości
 • Synchronizuje pracę półkul mózgowych poprzez symetryczne ustawienie ciała, co wyzwala twórcze impulsy w naszym codziennym życiu, bądź też prowadzi do osadzenia naszych twórczych wizji na ziemi
 • Przynosi ustabilizowanie i wyrównanie przepływu energii w ciele, udrożnienie kanałów energetycznych, a w konsekwencji zwiększa jej poziom
 • Stabilizuje pracę narządów wewnętrznych i mózgu
 • Oczyszcza krew, która jest transporterem tlenu do mózgu oraz substancji odżywczych do komórek ciała
 • Bezruch wyzwala energię i świeże siły do działania
 • Prowadzi do wewnętrznej spójności pomiędzy odczuwaniem, myśleniem i działaniem
 • Wyzwala proste odruchy serca i umiejętność zarządzania nimi, zgodnie z intuicyjnym rozpoznaniem potrzeb i wyczuciem sytuacji, z poszanowaniem godności własnej i innych

 

Kiedy nauczymy się przebywać w ciszy, odpływa to, co najmniej istotne i przychodzi rozpoznanie tego, co jest dla nas ważne… Tego, co płynie wprost z serca…

 

SPA RELAKS – CENNIK ZABIEGÓW

 

Nazwa zabiegu
Czas trwania
Cena
Masaż relaksacyjny 55 min  
Masaż relaksacyjny + aromaterapia ok 55 min  
Masaż banką chińską (całe ciało) 45 min  
Masaż banka chińską wybranych partii ciała ok 25 min  
Masaż relaksacyjny w połączeniu z masażem wibracji dźwięku mis tybetańskich ok 55 min  
- II -    
Masaż dźwiękiem mis tybetańskich ok 55 min  
Terapia dźwiękiem mis i gongów tybetańskich 85 min  
Masaż gorącymi kamieniami 55/80 min  
- II -    
Masaż gorącymi kamieniami z olejkami aromaterapeutycznymi 85 min  
Masaż bambusem około 55 min  
Świecowanie uszu 45 min  
Świecowanie uszu + Aromaterapia 70 min