Funkcjonalna osteopatia integracyjna

FOI®  FUNKCJONALNA OSTEOPATIA I INTEGRACJA

Jest koncepcją terapii manualnej, która zakłada, że na problemy powstałe w narządzie ruchu, nasze ciało reaguje zawsze jako całość. FOI jest koncepcją stworzoną według założeń osteopatii. Powstała w oparciu o doświadczenie zdobyte w ramach działań terapeutycznych u ponad 120 000 pacjentów. W terapii tej szczególną uwagę zwraca się na odruchowe zależności, występujące pomiędzy poszczególnymi elementami narządu ruchu.