14 marca 2015

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 2 5.02.2015 dotyczącego zamówienia: Kręgielnia. Załącznik