28 marca 2014

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.03.2014 dotyczącego następującego przedmiotu zamówienia - Na platformę pomostową – do pobrania