26 marca 2014

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia  02.03.2014 dotyczącego następującego przedmiotu zamówienia – na sprzęt wodny – do pobrania