12 sierpnia 2015

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - dotyczącego  przedmiotu zamówienia:

Wyposażenia w tym ekrany, projektory, nagłośnienie - Załącznik