28 kwietnia 2015

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA dotyczącego  przedmiotu zamówienia: na oprogramowanie recepcyjno – hotelowe - załącznik