17 kwietnia 2015

Zaproszenie do składania ofert na oprogramowanie recepcyjno –hotelowe w tym:  licencja i sprzęt komputerowy - Załącznik1, Załącznik2